Urząd Skarbowy Warszawa – Ursynów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Warszawa – Ursynów. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Warszawa – Ursynów? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Warszawa – Ursynów. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Warszawa – Ursynów. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Warszawa – Ursynów?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Warszawa – Ursynów – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Warszawa – Ursynów

Adres Urzędu Skarbowego w Warszawa – Ursynów:

Wynalazek 3, 02-677 Warszawa

Telefon do Urzędu Skarbowego w Warszawa – Ursynów:

(22) 548-68-00

Urząd Skarbowy Warszawa – Ursynów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Warszawa – Ursynów:

us1438@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Warszawa – Ursynów:

NBP O/O Warszawa

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-8A, podatek zryczałtowany)
82 1010 1010 0165 0622 2300 0000

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8)
85 1010 1010 0165 0622 2100 0000

podatek od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-12, VAT-23)
35 1010 1010 0165 0622 2200 0000

rachunek organu egzekucyjnego
59 1010 1010 0165 0613 9120 0000

za wydanie zaświadczenia lub wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych – opłata wynosi 20 zł, PIT-16A
76 1010 1010 0165 0622 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

90 1010 0055 0201 4380 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:
BANK CITY HANDLOWY

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Warszawa – Ursynów:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-warszawa-ursynow

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Dzielnice m. st. Warszawy: Ursynów, Wilanów

PIT z Urzędem Skarbowym w Warszawa – Ursynów

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Warszawa – Ursynów powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”