Urząd Skarbowy Żuromin

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Żurominie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Żurominie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Żurominie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Żurominie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Żurominie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Żurominie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Żuromin

Adres Urzędu Skarbowego w Żurominie:

plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin

Telefon do Urzędu Skarbowego w Żurominie:

(23) 657-32-76; (23) 657-32-56; (23) 657-32-63

Urząd Skarbowy Żuromin – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Żurominie:

us1445@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Żurominie:

NBP O/O Warszawa

dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych
76 1010 1010 0917 8922 2500 0000

podatek dochodowy od osób fizycznych
79 1010 1010 0917 8922 2300 0000

podatek dochodowy od osób prawnych
82 1010 1010 0917 8922 2100 0000

podatek od towarów i usług i podatek od gier
32 1010 1010 0917 8922 2200 0000

pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
73 1010 1010 0917 8922 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

66 1010 0055 0201 4450 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻUROMINIE

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Żurominie:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zurominie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo, Żuromin

PIT z Urzędem Skarbowym w Żurominie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Żurominie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”