Urząd Skarbowy Żyrardów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Żyrardowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Żyrardowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Żyrardowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Żyrardowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Żyrardowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Żyrardowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Żyrardów

Adres Urzędu Skarbowego w Żyrardowie:

1 Maja 49A, 96-300 Żyrardów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Żyrardowie:

(46) 855-35-56; (46) 855-22-37; (46) 855-41-98

Urząd Skarbowy Żyrardów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Żyrardowie:

us1446@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Żyrardowie:

NBP O/O Warszawa

podatek dochodowy od osób fizycznych
50 1010 1010 0162 0322 2300 0000

podatek dochodowy od osób prawnych
53 1010 1010 0162 0322 2100 0000

podatek od towarów i usług (VAT)
03 1010 1010 0162 0322 2200 0000

pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
44 1010 1010 0162 0322 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

21 1010 0055 0201 4460 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:

PKO BANK POLSKI

63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Żyrardowie:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zyrardowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Żyrardów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki

PIT z Urzędem Skarbowym w Żyrardowie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”