Urząd Skarbowy Nowy Dwór Mazowiecki

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Nowy Dwór Mazowiecki

Adres Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim:

Legionów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Telefon do Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim:

(22) 765-90-40

Urząd Skarbowy Nowy Dwór Mazowiecki – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim:

us1414@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim:

NBP O/O Warszawa

NBP – rachunek bankowy Działu Egzekucji Administracyjnej
65 1010 1010 0166 7813 9120 0000

podatek dochodowy od osób fizycznych
88 1010 1010 0166 7822 2300 0000

podatek dochodowy od osób prawnych
91 1010 1010 0166 7822 2100 0000

podatek od towarów i usług i podatek od gier
41 1010 1010 0166 7822 2200 0000

pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
82 1010 1010 0166 7822 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

06 1010 0055 0201 4140 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
Filia Nowy Dwór Mazowiecki

35 8009 1062 0016 4119 2007 0001

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nowym-dworze-mazowieckim

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Nasielsk, Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki

PIT z Urzędem Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”