Urząd Skarbowy Sochaczew

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Sochaczewie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Sochaczewie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Sochaczewie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Sochaczewie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Sochaczewie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Sochaczewie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Sochaczew

Adres Urzędu Skarbowego w Sochaczewie:

Władysława Grabskiego 4, 96-500 Sochaczew

Telefon do Urzędu Skarbowego w Sochaczewie:

(46) 862-26-04

Urząd Skarbowy Sochaczew – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Sochaczewie:

us1428@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Sochaczewie:

Oddział banku: NBP O/O Warszawa

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych
10 1010 1010 0161 9922 2100 0000

VAT – podatek od towarów i usług
57 1010 1010 0161 9922 2200 0000

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
07 1010 1010 0161 9922 2300 0000

Pozostałe podatki i opłaty: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (GK, GKP), koszty egzekucyjne (WRO), opłaty za informacje komornikom sądowym (WRO), kary z wyroków sądowych z Kkw (WRD), inne dochody i opłaty

98 1010 1010 0161 9922 2700 0000

Sumy depozytowe innych wierzycieli (zajęcia wierzytelności)

81 1010 1010 0161 9913 9120 0000

Sumy depozytowe urzędu (kaucje gwarancyjne)

47 1010 1010 0161 9913 9120 1000

NBP O/O Bydgoszcz

Pozostałe podatki i opłaty: karta podatkowa (KP), spadki i darowizny (SD), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

55 1010 0055 0201 4280 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Sochaczewie
Urząd Miejski w Sochaczewie
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew

90 1240 1822 1111 0000 0719 8427

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Sochaczewie:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sochaczewie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Teresin

PIT z Urzędem Skarbowym w Sochaczewie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”