Urząd Skarbowy Warszawa – Mokotów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Warszawa – Mokotów. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Warszawa – Mokotów? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Warszawa – Mokotów. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Warszawa – Mokotów. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Warszawa – Mokotów?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Warszawa – Mokotów – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Warszawa – Mokotów

Adres Urzędu Skarbowego w Warszawa – Mokotów:

Postępu 16A, 02-676 Warszawa

Telefon do Urzędu Skarbowego w Warszawa – Mokotów:

(22) 502-00-00

Urząd Skarbowy Warszawa – Mokotów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Warszawa – Mokotów:

us1433@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Warszawa – Mokotów:

Oddział banku:

NBP O/O Warszawa

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPE, PPL, PPR)
97 1010 1010 0165 4822 2300 0000

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
03 1010 1010 0165 4822 2100 0000

inne dochody
91 1010 1010 0165 4822 2700 0000

podatek od towarów i usług (VAT)
50 1010 1010 0165 4822 2200 0000

Rachunek sum depozytowych i sum na zlecenie
74 1010 1010 0165 4813 9120 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

24 1010 0055 0201 4330 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

rachunek do uiszczania opłaty skarbowej / Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów
18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Warszawa – Mokotów:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-warszawa-mokotow

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Dzielnica m. st. Warszawy: Mokotów

PIT z Urzędem Skarbowym w Warszawa – Mokotów

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Warszawa – Mokotów powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”