Search

Urząd Skarbowy Garwolin

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Garwolinie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Garwolinie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Garwolinie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Garwolinie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Garwolinie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Garwolinie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Garwolin

Adres Urzędu Skarbowego w Garwolinie:

Senatorska 30, 08-400 Garwolin

Telefon do Urzędu Skarbowego w Garwolinie:

(25) 682-39-30

Urząd Skarbowy Garwolin – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Garwolinie:

us1404@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Garwolinie:

NBP O/O Warszawa

podatek dochodowy od osób fizycznych
71 1010 1010 0023 5222 2300 0000

podatek dochodowy od osób prawnych
74 1010 1010 0023 5222 2100 0000

podatek od towarów i usług (VAT)
24 1010 1010 0023 5222 2200 0000

pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
65 1010 1010 0023 5222 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

68 1010 0055 0201 4040 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:
Bank Spółdzielczy w Garwolinie
Urząd Miasta Garwolin

79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Garwolinie:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-garwolinie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga, Żelechów