Search

Urząd Skarbowy Węgrów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Węgrowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Węgrowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Węgrowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Węgrowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Węgrowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Węgrowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Węgrów

Adres Urzędu Skarbowego w Węgrowie:

Kościelna 4, 07-100 Węgrów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Węgrowie:

(25) 792-24-48; 25-792-24-05

Urząd Skarbowy Węgrów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Węgrowie:

us1441@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Węgrowie:

NBP O/O Warszawa

dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
82 1010 1010 0273 2622 3100 0000

mandaty, grzywny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
88 1010 1010 0273 2622 2700 0000

podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT, ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy, umowy zlecenia
94 1010 1010 0273 2622 2300 0000

podatek dochodowy od osób prawnych -CIT
97 1010 1010 0273 2622 2100 0000

podatek od towarów i usług -VAT
47 1010 1010 0273 2622 2200 0000

Referat Egzekucji – rachunek sum depozytowych (wpłaty z zajęcia wierzytelności)
71 1010 1010 0273 2613 9120 0000

wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
35 1010 1010 0273 2622 3000 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

52 1010 0055 0201 4410 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:
PKO BP O/O w Węgrowie

75 1020 4476 0000 8902 0094 6004

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Węgrowie:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-wegrowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno