Urząd Skarbowy Warszawa – Bielany

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Warszawa – Bielany. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Warszawa – Bielany? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Warszawa – Bielany. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Warszawa – Bielany. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Warszawa – Bielany?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Warszawa – Bielany – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Warszawa – Bielany

Adres Urzędu Skarbowego w Warszawa – Bielany:

Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa

Telefon do Urzędu Skarbowego w Warszawa – Bielany:

(22) 569-32-00

Urząd Skarbowy Warszawa – Bielany – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Warszawa – Bielany:

us1432@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Warszawa – Bielany:

NBP O/O Warszawa

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPE, PPL, PPR)
36 1010 1010 0166 1022 2300 0000

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
39 1010 1010 0166 1022 2100 0000

podatek od towarów i usług (VAT)
86 1010 1010 0166 1022 2200 0000

pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
30 1010 1010 0166 1022 2700 0000

rachunek pomocniczy jednostki budżetowej m.in. do wpłat kaucji gwarancyjnej
13 1010 1010 0166 1013 9120 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

69 1010 0055 0201 4320 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:
Bank Handlowy w Warszawie SA

50 1030 1508 0000 0005 5002 2052

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Warszawa – Bielany:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-warszawa-bielany

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Dzielnica m. st. Warszawy: Bielany

Gminy: Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice

PIT z Urzędem Skarbowym w Warszawa – Bielany

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Warszawa – Bielany powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”