Urząd Skarbowy Płock

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Płocku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Płocku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Płocku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Płocku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Płocku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Płocku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Płock

Adres Urzędu Skarbowego w Płocku:

1 Maja 10, 09-100 Płock

Telefon do Urzędu Skarbowego w Płocku:

(24) 361-65-00

Urząd Skarbowy Płock – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Płocku:

us1419@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Płocku:

NBP O/O Warszawa

CIT (podatek dochodowy od osób prawnych)
13 1010 1010 0070 7022 2100 0000

VAT (podatek od towarów i usług)
60 1010 1010 0070 7022 2200 0000

PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych tj. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-8A, podatek zryczałtowany)
10 1010 1010 0070 7022 2300 0000

Inne dochody (np. mandaty karno-skarbowe)
04 1010 1010 0070 7022 2700 0000

Rachunek organu egzekucyjnego
84 1010 1010 0070 7013 9120 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

72 1010 0055 0201 4190 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:
PKO Bank Polski
Urząd Miasta Płock

13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Płocku:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-plocku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat płocki, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród

PIT z Urzędem Skarbowym w Płocku

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Płocku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”