Urząd Skarbowy Sierpc

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Sierpcu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Sierpcu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Sierpcu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Sierpcu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Sierpcu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Sierpcu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Sierpc

Adres Urzędu Skarbowego w Sierpcu:

Piastowska 48, 09-200 Sierpc

Telefon do Urzędu Skarbowego w Sierpcu:

(24) 275-21-08

Urząd Skarbowy Sierpc – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Sierpcu:

us1427@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Sierpcu:

Oddział banku:

NBP O/O Warszawa

podatek dochodowy od osób fizycznych
92 1010 1010 0091 6222 2300 0000

podatek dochodowy od osób prawnych
95 1010 1010 0091 6222 2100 0000

podatek od towarów i usług
45 1010 1010 0091 6222 2200 0000

pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
86 1010 1010 0091 6222 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

03 1010 0055 0201 4270 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:
PEKAO S.A. Oddział Sierpc
Urząd Miejski w Sierpcu

10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Sierpcu:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sierpcu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz

PIT z Urzędem Skarbowym w Sierpcu

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Sierpcu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”