Urząd Skarbowy Sokołów Podlaski

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Sokołów Podlaski

Adres Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim:

Węgrowska 5, 08-300 Sokołów Podlaski

Telefon do Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim:

(25) 781-27-61

Urząd Skarbowy Sokołów Podlaski – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim:

us1429@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim:

NBP O/O Warszawa

dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych
63 1010 1010 0272 6722 2500 0000

podatek dochodowy od osób fizycznych
66 1010 1010 0272 6722 2300 0000

podatek dochodowy od osób prawnych
69 1010 1010 0272 6722 2100 0000

podatek od towarów i usług
19 1010 1010 0272 6722 2200 0000

pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
60 1010 1010 0272 6722 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

10 1010 0055 0201 4290 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim
ul. Wolności 7
08-300 Sokołów Podlaski

84 1240 2715 1111 0000 3272 6046

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sokolowie-podlaskim

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń

PIT z Urzędem Skarbowym w Sokołowie Podlaskim

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Sokołowie Podlaskim powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”