Search

Urząd Skarbowy Maków Mazowiecki

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Maków Mazowiecki

Adres Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim:

Kopernika 6c, 06-200 Maków Mazowiecki

Telefon do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim:

(29) 765-07-00

Urząd Skarbowy Maków Mazowiecki – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim:

us1411@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim:

NBP O/O Warszawa

podatek dochodowy od osób fizycznych
82 1010 1010 0595 7422 2300 0000

podatek dochodowy od osób prawnych
85 1010 1010 0595 7422 2100 0000

podatek od towarów i usług
35 1010 1010 0595 7422 2200 0000

pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
76 1010 1010 0595 7422 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

44 1010 0055 0201 4110 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:
BS Krasnosielc O/Maków Mazowiecki
Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

31 8917 0001 0012 5585 2000 0010

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-makowie-mazowieckim

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Maków Mazowiecki,Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo, Szelków