Do kiedy PIT-11 w 2018 roku?

PIT-11 jest jednym z najbardziej oczekiwanych druków. Stanowi on podstawę do złożenia PIT dla ponad 13,5 miliona Polaków, którzy w roku 2017 złożyli w urzędach PIT-37. Kiedy w 2018 roku otrzymamy go od pracodawcy lub zleceniobiorcy? Zobacz do kiedy złożyć PIT-11 w 2018 roku!

Do kiedy PIT-11 w 2018 roku?

Kiedy powinniśmy otrzymać PIT-11?

W 2018 roku obowiązują następujące terminy związane z PIT-11. Do 31 stycznia 2018 roku pracodawca ma obowiązek przekazać PIT-11 do Urzędu Skarbowego w formie papierowej. Do 28 lutego 2018 roku pracodawca ma obowiązek przekazania PIT-11 do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Maksymalnie do 28 lutego 2018 roku PIT-11 powinien otrzymać każdy pracownik w formie papierowej, jak również, jeżeli wyraził wcześniej na to zgodę, w formie elektronicznej. Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z wyżej podanych terminów i nie dostarczy Urzędowi Skarbowemu lub pracownikowi wymaganych dokumentów musi liczyć się z konsekwencją poniesienia sankcji karnoskarbowych.

Kto wystawia PIT-11 za 2017 rok?

W 2018 roku firmy mają obowiązek  wystawienia PIT-11 za 2017 rok każdej zatrudnionej w tym roku osobie w firmie. Niezależnie od tego, czy dana osoba wykonuje swoje obowiązki w formie umowy o pracę, czy umowy o dzieło. Jeżeli pracownik pracujący na etacie, złoży wniosek do 10 stycznia na druk PIT-12 do pracodawcy o rozliczenie go z fiskusem, to przedsiębiorstwo nie może za niego wypełnić druku PIT-40. W tej sytuacji to każdy z pracowników jest zobowiązany do samodzielnego wypełnienia rocznej deklaracji PIT, natomiast firma ma obowiązek na przesłanie mu PIT-11 do końca lutego 2018 roku.

Co dalej po otrzymaniu PIT-11?

W przypadku kiedy osoba zatrudniona na etacie w firmie w oparciu o umowę cywilnoprawną otrzyma od płatnika lub zleceniobiorcy PIT-11, wówczas ma ona czas do 30 kwietnia 2018 na rozliczenie się z fiskusem. Informacje, które zawarte są w PIT-11 należy przenieść na PIT-37 – w przypadku kiedy nie odliczamy żadnych ulg oraz odliczeń może zrobić to nawet pracodawca. Jeżeli jednak korzystamy z przysługujących nam ulg bądź odliczeń, wówczas konieczne jest, aby PIT-37 wypełnić samodzielnie. Informacje znajdujące się na PIT-11 informują jedynie o wysokości dochodów oraz zaliczkach pobranych przez płatnika w roku 2017.

Jak przenieść informację z PIT-11 do PIT-37 używając portalu podatkowego?

Dane, które zawarte są w PIT-11 należy bardzo dokładnie przenieść do deklaracji PIT-37. Dodatkowo, jeżeli chcemy samodzielnie dokonać odliczenia przysługujących nam ulg, warto zachować ostrożność i sprawdzić wszystko kilka razy, aby mieć pewność, że wszystko uzupełniliśmy prawidłowo. Najprościej jest wypełnić PIT-11 drogą elektroniczną, gdzie będziemy mogli się skupić, a program pomoże nam w uzupełnieniu deklaracji.

Wypełnianie deklaracji za pośrednictwem internetu jest bardzo proste. Nie musimy oczekiwać w długich kolejkach po kilka godzin, a dzięki temu możemy zaoszczędzić cenny czas. Dodatkowo program weryfikuje poprawność wypełnianej deklaracji –  pozwala na uniknięcie pomyłki podczas wprowadzania danych, dzięki temu mamy pewność, że jest ona wypełniona prawidłowo.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel