Kosiniakowe – czy muszę zapłacić podatek?

Czy muszę zapłacić podatek od Kosiniakowego? Czy pobierając Kosiniakowe musimy wykazywać ten typ dochodu w swoim formularzu PIT i zapłacić należny podatek do urzędu Skarbowego?  Wiele osób ma wątpliwości czy wpisać Kosiniakowe jako dochód do PIT, zobacz co powinniśmy zrobić aby nie mieć problemów ze swoim urzędem skarbowym!

Kosiniakowe a PIT

Co to jest kosiniakowe?

Kosiniakowe – to świadczenie rodzicielskie stworzone przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, które jest przyznawane w wysokości 1000 zł netto miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Z kosiniakowego mogą skorzystać rodzicie, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kto może starać się o kosiniakowe?

1)   Matka lub Ojciec

2)   Faktyczny opiekun dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

3)   Rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

4)   Osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Kosiniakowe – na jaki okres przysługuje?

Świadczenie rodzicielskie kosiniakowe w postaci 1000 zł netto przysługuje na okres:

1)   52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2)   65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3)   67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4)   69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5)   71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Skąd pobrać wniosek o kosiniakowe?

Wnioski o kosiniakowe są dostępne do pobrania na stronach Ośrodków Pomocy Społecznej, lub bezpośrednio na miejscu. Pamiętaj, że do wniosku o kosiniakowe należy dołączyć aktu urodzenia dziecka lub dzieci.

Aktualny wniosek o kosiniakowe można pobrać tutaj: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/SR-7.pdf

Kosiniakowe – czy płaci się podatek?

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kosiniakowe jak i inne zasiłki nie podlegają opodatkowaniu. Otrzymujesz 1000 zł co miesiąc na dziecko w ramach kosiniakowego to nie ujmujesz tego w dochodach jeśli rozliczasz swój PIT!

Fragment ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych:

Rozdział 3

Zwolnienia przedmiotowe

Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są

8) świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

Co warto wiedzieć?

  1. Kosiniakowe – to świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie
  2. Kosiniakowe jest wypłacane przez 12 miesięcy
  3. Kosiniakowe nie przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński
  4. Im więcej dzieci urodziłaś tym dłużej możesz pobierać kosiniakowe
  5. Kosiniakowe jak i inne zasiłki nie podlegają opodatkowaniu

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel