Jak długo przechowywać PIT?

Wypełniasz corocznie deklarację PIT i zastanawiasz się ile czasu musisz przechowywać swoją dokumentację podatkową? Każdy obywatel naszego kraju musi przechowywać dokumentację za pomocą, której wypełnił PIT przez  określony czas. Sprawdź już teraz przez jaki czas musisz przechowywać dokumentację podatkową dotyczącą rozliczenia PIT!

Jak długo przechowywać PIT?

Jak długo trzeba przechowywać dokumenty podatkowe?

Jako podatnik jesteś zobowiązany do przechowywania wszelkich dokumentów podatkowych (dokumenty potwierdzające wysokość ubiegłorocznych przychodów, rachunków, faktur, ksiąg podatkowych, dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków itp.) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Termin przedawnienia wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Jak długo przechowywać PIT 37 oraz dokumenty związane z ulgami i odliczeniami?

Wielu ludzi zastanawia się jak długo  przechowywać kopie druku PIT 37 oraz dokumenty uprawniające do skorzystania z ulg i odliczeń. Wszelką dokumentację związaną ze złożonym PIT 37 oraz dokumenty uprawniające podatnika do skorzystania z ulg trzeba przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku podatkowego.

Jakie dokumenty kontroluje fiskus?

Skarbówka najczęściej kontroluje takie dokumenty jak PIT-11 (PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) oraz PIT-8C (PIT-8C Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) oraz inne deklaracje PIT.

Kto musi przechowywać dokumenty dłużej niż 5 lat?

Warto mieć na uwadze, że w niektórych sytuacjach podatnicy są zobowiązani do przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres czasu niż ogólnie przyjęte 5 lat. Termin przedawnienia może być w pewnych sytuacjach zawieszony (np. od dnia wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku, z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję) lub przerwany (np. wskutek zastosowania środka egzekucyjnego), co wydłuży też czas obowiązku przechowywania dokumentacji.

Co warto wiedzieć?

  1. Po rozliczeniu deklaracji PIT trzeba przechowywać dokumentację, która pomogła w rozliczeniu
  2. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat
  3. Dokumenty podatkowe należy przechowywać przez minimum 5 lat
  4. W niektórych sytuacjach podatnicy powinni przechowywać dokumenty dłużej niż 5 lat, chodzi o osoby rozliczające straty z ubiegłych lat
  5. Za nieprzechowywanie dokumentów podatkowych grożą odpowiednie sankcje

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel