Jak rozliczyć PIT w Białymstoku?

Rozlicz PIT w Białymstoku. Jak rozliczyć PIT w Białymstoku? Gdzie rozliczyć PIT w Białymstoku? W jakim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku złożyć PIT? Jaki jest termin rozliczenia PIT w Białymstoku? W jakiej placówce US złożyć PIT w Białymstoku? Pamiętaj o 1% dla OPP!

Jak rozliczyć PIT?

Należy pamiętać, że przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym za który chcemy się rozliczyć.

Do kiedy należy rozliczyć PIT w Białymstoku?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

Rozliczenie PIT w Białymstoku w kilku krokach:

  1. Wybieramy odpowiedni druk PIT
  2. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
  3. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
  4. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
  5. Składamy Zeznanie w Urzędzie Skarbowym w Białymstoku

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Wszystkie formularze podatkowe można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl i je wydrukować. Zarówno takie formularze, jak również formularze kserowane, są honorowane w urzędach skarbowych. Należy przy tym pamiętać, aby rozliczyć się na formularzu aktualnym dla danego roku podatkowego. Zeznanie można także złożyć przez Internet.

Pamiętaj o 1% dla OPP

W zeznaniu podatkowym możesz wskazać organizację pożytku publicznego, którą chcesz zasilić 1% należnego podatku, poprzez podanie jej nr KRS oraz kwoty do przekazania (wykaz organizacji po-żytku publicznego dostępny jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl/bip i www.mrpips.gov.pl/bip).

Ile trzeba czekać na zwrot podatku z PIT w Białymstoku?

Warto pamiętać jeśli w naszym zeznaniu wykazaliśmy kwotę nadpłaty podatku, wówczas urząd skarbowy ma na jej zwrot trzy miesiące od dnia złożenia, jeśli złożymy korektę zeznania podatkowego to termin do zwrotu nadpłaty liczymy od dnia skorygowania zeznania. Z naszego doświadczenia wynika, że im szybciej złożymy PIT tym szybciej uzyskamy nadpłatę podatku, dlatego nie warto czekać do samego końca.

Zobacz wszystkie urzędy skarbowe w województwie podlaskim:


Urząd Skarbowy Zambrów | Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie | Urząd Skarbowy Suwałki | Urząd Skarbowy Sokółka | Urząd Skarbowy Siemiatycze | Urząd Skarbowy Mońki | Urząd Skarbowy Łomża | Urząd Skarbowy Kolno | Urząd Skarbowy Hajnówka | Urząd Skarbowy Grajewo | Urząd Skarbowy Bielsk Podlaski | Urząd Skarbowy Augustów | Pierwszy Urząd Skarbowy Białystok | Drugi Urząd Skarbowy Białystok

Jak rozliczyć PIT w Białymstoku?
5 (100%) 1 vote