PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R – Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach

Już od 2019 zostanie zmieniony sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach. Deklaracje takie jak: PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r. Zobacz jak to będzie wyglądało w naszym poradniku.

Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach

Jak złożyć, podpisać i przesłać informacje o dochodach

Od początku nowego roku wszelkie informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach przesyłamy przez internet do urzędu skarbowego, na odpowiednich formularzach: PIT-8C, PIT-11, PIT-R. Czas na przesłanie tych formularzy mamy do 31 stycznia 2019 r. W przypadku terminu składania rocznej deklaracji PIT-4R, PIT-8AR nie zmienia się on i na przesłanie deklaracji czas do 31 stycznia 2019 r. Natomiast informację IFT-1/IFT-1R składamy do 28 lutego.

Jak podpisać formularze?

Formularze możemy podpisać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest podpis kwalifikowany, który dotyczy wszystkich formularzy, drugim sposobem jest podpis danymi autoryzującymi, który dotyczny następujących formularzy:PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, jeżeli są one składane przez osoby fizyczne.

Jak przesłać formularze?

Podpisane formularze możemy przesłać do urzędu skarbowego na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest użycie formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów, drugim sposobem jest wykorzystanie modułu finansowo-księgowego, trzecim sposobem jest wykorzystanie Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).

Pełnomocnictwo do przesyłania formularzy

W przypadku, gdy nie masz ochoty przesyłać informacji osobiście możesz wyznaczyć pełnomocnika, który załatwi to za Ciebie. Wyznaczenie połnomocnika w takiej sprawie jest bardzo proste bo ogranicza się do wypełnienia i dostarczenia do urzędu skarbowego pełnomocnictwa na druku UPL-1, które to możemy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel