Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? W zeznaniu rocznym możesz odliczyć ulgę rehabilitacyjną, która jest skierowana dla osób niepełnosprawnych lub jeśli masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Sprawdź już teraz jakie trzeba spełniać kryteria aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Rozlicz ulgę rehabilitacyjną z nami już dzisiaj w kilku prostych krokach!

Ulga rehabilitacyjna

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Ulgę rehabilitacyjną może rozliczyć w swoim zeznaniu podatkowym osoba niepełnosprawna lub osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. W przypadku ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Wydatki uprawniające do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Wydatki, które możemy odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjne w swoim zeznaniu PIT możemy podzielić na: 1) Wydatki nielimitowane czyli takie w których możemy odliczyć całą wydaną kwotę 2) Wydatki limitowane czyli takie w których odliczenia dokonujemy z uwzględnieniem limitów kwotowych.

Do wydatków limitowanych należą:

 • Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.
 • Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej.
 • Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
 • Zakup leków

Do wydatków nielimitowanych należą:

 • Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 • Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 • Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.
 • Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
 • Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
 • Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby.
 • Opłacenie tłumacza języka migowego.
 • Oraz w kilku innych przypadkach.

Ulga rehabilitacyjna a wymagane dokumenty

W przypadku odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej trzeba udokumentować wysokość poniesionych wydatków. W ramach dokumentów potwierdzających mogą to być: faktury, rachunki, dowody wpłaty, potwierdzenia przelewy na których jasno wynika co kupiliśmy, kiedy i komu itp.

Gdzie w PIT odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Odliczenia dokonujemy w deklaracji podatkowej PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, do którego dołączamy formularz PIT/O.

Jaką kwotę ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu rocznym możemy dokonać odliczenia w kwocie maksymalnej 2280 zł jeśli chodzi o kategorie wydatków limitowanych a w przypadku wydatków na leki liczy się nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel