Ulga internetowa w rozliczeniu rocznym PIT

Ulga internetowa w rozliczeniu rocznym PIT. Jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i ponosisz koszty za użytkowanie internetu to koniecznie sprawdź czy możesz skorzystać w tym roku z tzw. ulgi internetowej. Ulga internetowa w roku 2018 wciąż możliwa do odliczenia od PIT! Odlicz w 2018 ulgę internetową razem z Urzędem Skarbowym w Twoim mieście!

Ulga internetowa w rozliczeniu rocznym PIT

Ulga internetowa  – Co to takiego?

Ulga internetowa  – to przewidziane w przepisach prawa podatkowego odliczenie, dzięki któremu zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Ulga za internet – kiedy można ją odliczyć?

Z ulgi na internet możesz skorzystać w przypadku, gdy:

1) Poniosłeś w roku podatkowym wydatki z tytułu użytkowania internetu.

2) Posiadasz dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania internetu zawierające w szczególności: dane identyfikujące Ciebie, jako kupującego/odbiorcę usługi, dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu).

Odliczenia w ramach ulgi internetowej możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystałeś z tej ulgi.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi za internet?

Korzystając z ulgi na internet możesz odliczyć wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem internetu, niezależnie od miejsca w którym z niego korzystasz oraz formy dostępu. W ramach ulgi można uwzględnić wydatki związane z użytkowanie internetu w kawiarence internetowej, internet w miejscu zamieszkania, internet mobilny w komputerze lub telefonie komórkowym.

Komu nie przysługuje ulga internetowa?

  • Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci Internet.
  • Ulga internetowa nie przysługuje osobom, które na rachunkach nie mają wyszczególnionej usługi za internet.

Ile można dostać zwrotu podatku za internet?

Ulga internetowa to odliczenie limitowane, gdzie limit roczny wynosi 760 zł i dotyczy podatnika. W uldze za internet odliczamy faktyczne wydatki poniesione za internet w roku podatkowym z tytułu użytkowania internetu.

Jak odliczyć Internet od podatku?

Aby odliczyć internet od podatku wystarczy, że odliczeń dokonasz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego (których) dołączasz formularz PI T/O (informacja o odliczeniach).

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel