Jak rozliczyć PIT w Chełmnie?

Rozlicz PIT w Chełmnie. Jak rozliczyć PIT w Chełmnie? Gdzie rozliczyć PIT w Chełmnie? W jakim Urzędzie Skarbowym w Chełmnie złożyć PIT? Jaki jest termin rozliczenia PIT w Chełmnie? W jakiej placówce US złożyć PIT w Chełmnie? Pamiętaj o 1% dla OPP!

Jak rozliczyć PIT?

Pamiętaj, że przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym za który chcemy się rozliczyć.

Do kiedy należy rozliczyć PIT w Chełmnie?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

Rozliczenie PIT w Chełmnie w kilku krokach:

  1. Wybieramy odpowiedni dokument druk PIT
  2. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
  3. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
  4. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
  5. Składamy Zeznanie w Urzędzie Skarbowym w Chełmnie

Uwaga! Zeznanie musi zostać podpisane — niepodpisane jest nieważne!

Wszystkie druki podatkowe można pobrać z platformy internetowej Ministerstwa Finansów: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl i je wydrukować. Zarówno takie druki, jak również formularze kserowane, są honorowane w urzędach skarbowych. Należy przy tym pamiętać, aby rozliczyć się na formularzu aktualnym dla danego roku podatkowego. Zeznanie można także złożyć przez Internet.

Pamiętaj o 1% dla OPP

W zeznaniu podatkowym należy wskazać organizację pożytku publicznego, którą chcesz zasilić 1% należnego podatku, poprzez podanie jej nr KRS oraz kwoty do przekazania (wykaz organizacji po-żytku publicznego dostępny jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl/bip i www.mrpips.gov.pl/bip). Pomaga innym bo nie wiesz kiedy Ty będziesz potrzebować pomocy.

Czas oczekiwania na zwrot podatku z PIT w Chełmnie?

Warto mieć na uwadze, że jeśli w naszym zeznaniu wykazaliśmy kwotę nadpłaty podatku, wówczas urząd skarbowy ma na jej zwrot 3 miesiące od dnia złożenia, jeśli złożymy korektę zeznania podatkowego to termin do zwrotu nadpłaty liczymy od dnia skorygowania zeznania. Z naszego doświadczenia wynika, że im szybciej złożymy PIT tym szybciej uzyskamy nadpłatę podatku, dlatego nie warto czekać do samego końca. Nie zostawiajmy rozliczenia PIT na ostatnią chwilę, gdy jest spore obłożenie Urzędu Skarbowego w Twoim mieście..