Jak rozliczyć PIT w Bydgoszczy?

Rozlicz PIT w Bydgoszczy. Jak rozliczyć PIT w Bydgoszczy? Gdzie rozliczyć PIT w Bydgoszczy? W jakim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy złożyć PIT? Jaki jest termin rozliczenia PIT w Bydgoszczy? W jakiej placówce US złożyć PIT w Bydgoszczy? Pamiętaj o 1% dla OPP!

Jak rozliczyć PIT?

Pamiętaj, że przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym za który chcemy się rozliczyć.

Do kiedy należy rozliczyć PIT w Bydgoszczy?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

Rozliczenie PIT w Bydgoszczy w kilku krokach:

  1. Wybieramy odpowiedni dokument druk PIT
  2. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
  3. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
  4. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
  5. Składamy Zeznanie w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy

Uwaga! Zeznanie musi zostać podpisane — niepodpisane jest nieważne!

Wszystkie druki podatkowe można pobrać z platformy internetowej Ministerstwa Finansów: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl i je wydrukować. Zarówno takie druki, jak również formularze kserowane, są honorowane w urzędach skarbowych. Należy przy tym pamiętać, aby rozliczyć się na formularzu aktualnym dla danego roku podatkowego. Zeznanie można także złożyć przez Internet.

Pamiętaj o 1% dla OPP

W zeznaniu podatkowym należy wskazać organizację pożytku publicznego, którą chcesz zasilić 1% należnego podatku, poprzez podanie jej nr KRS oraz kwoty do przekazania (wykaz organizacji po-żytku publicznego dostępny jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl/bip i www.mrpips.gov.pl/bip). Pomaga innym bo nie wiesz kiedy Ty będziesz potrzebować pomocy.

Czas oczekiwania na zwrot podatku z PIT w Bydgoszczy?

Warto mieć na uwadze, że jeśli w naszym zeznaniu wykazaliśmy kwotę nadpłaty podatku, wówczas urząd skarbowy ma na jej zwrot 3 miesiące od dnia złożenia, jeśli złożymy korektę zeznania podatkowego to termin do zwrotu nadpłaty liczymy od dnia skorygowania zeznania. Z naszego doświadczenia wynika, że im szybciej złożymy PIT tym szybciej uzyskamy nadpłatę podatku, dlatego nie warto czekać do samego końca. Nie zostawiajmy rozliczenia PIT na ostatnią chwilę, gdy jest spore obłożenie Urzędu Skarbowego w Twoim mieście..