Pierwszy Urząd Skarbowy Lublin

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Adres Pierwszego US w Lublinie:

Sądowa 5, 20-001 Lublin

Telefon do Urzędu:

(81) 464-23-10

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us0610@lb.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Narodowy Bank Polski O/O Lublin:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 37 1010 1339 0000 3922 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 84 1010 1339 0000 3922 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 34 1010 1339 0000 3922 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych – 28 1010 1339 0000 3922 2700 0000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie – 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000
  • Opłata za wydanie kserokopii dokumentów – 52 1010 1339 0000 2622 3100 0000

Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez Narodowy Bank Polski O/O Bydgoszcz:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa – 05 1010 0055 0200 6100 0007 0000

Strona internetowa:

http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-lublinie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie obejmuje swoim zasięgiem: część miasta na prawach powiatu: Lublin

Błonie, Bursaki, Centrum, Czwartek – część zachodnia do ulicy Lubartowskiej, Górki, Karłowicza, Konstantynów, Lipniak, Lipińskiego, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łęgi, Moniuszki, Piastów, Poligon, Poręba, Rury Brygidkowskie, Ruta, Skarpa, Sławin, Sławinek, Szerokie, Szopena, Węglin Południowy, Węglin Północny, Węglinek, Wieniawa, powiat świdnicki obejmujący: miasto: Świdnik, gminy: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki.

PIT z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Lublinie

Rozliczenie deklaracji PIT w Pierwszym Urzędem Skarbowym w Lublinie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel