Trzeci Urząd Skarbowy Lublin

Kontakt do Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie. Zobacz adres e-mail do Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Szukasz numerów kont bankowych Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

Adres Trzeciego US w Lublinie:

Prezydenta Gabriela Narutowicza 56, 20-016 Lublin

Telefon do Urzędu:

(81) 535-04-77

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us0612@lb.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone są przez NBP O/O w Lublinie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 15 1010 1339 0000 5522 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 62 1010 1339 0000 5522 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 12 1010 1339 0000 5522 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych – 06 1010 1339 0000 5522 2700 0000
  • Opłata za wydanie kserokopii dokumentów – r-k Izby Skarbowej w Lublinie
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie – 86 1010 1339 0000 5513 9120 0000

Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP – 12 1010 0055 0200 6120 0007 0000

Strona internetowa:

http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/trzeci-urzad-skarbowy-w-lublinie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie obejmuje swoim zasięgiem:
część miasta na prawach powiatu – Lublin: Abramowice, Bronowice Nowe, Bronowice Stare, Czwartek – część wschodnia od ul. Lubartowskiej, Dziesiąta, Dziesiąta Stara, Felin, Głusk, Hajdów, Jakubowice, Kalinowszczyzna, Kośminek, Majdanek, 1-go Maja, Ponikwoda, Rudnik, Rury Jezuickie, Rusałka, Stare Miasto,Stary Gaj, Tatary, Wrotków, Zadębie, Zemborzyce.

PIT z Trzecim Urzędem Skarbowym w Lublinie

Rozliczenie deklaracji PIT w Trzecim Urzędem Skarbowym w Lublinie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel