Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce

Adres Pierwszego US w Kielcach:

Wróbla 17, 25-001 Kielce

Telefon do Pierwszego Urzędu:

(41) 365-71-14

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us2604@sk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Numery kont w NBP Oddział Okręgowy  w Kielcach:
29 1010 1238 0803 6322 2100 0000 – podatek dochodowy od osób prawnych
76 1010 1238 0803 6322 2200 0000 – podatek od towarów i usług
26 1010 1238 0803 6322 2300 0000 – podatek dochodowy od osób fizycznych
20 1010 1238 0803 6322 2700 0000 – pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

66 1010 1238 0803 6313 9120 1000 – rachunek pomocniczy do rozliczeń pieniężnych na zlecenie (kaucje gwarancyjne, zabezpieczenia, sumy depozytowe, itp.)

03 1010 1238 0803 6313 9120 0000 – konto dla należności dochodzonych w trybie egzekucji administracyjnej

Numer konta w NBP Oddział Okręgowy  w Bydgoszczy:

97 1010 0055 0202 6040 0007 0000 – zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej(KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 – „MANDATY” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 – „MANDAT-JNG” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona internetowa:

http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-kielcach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

Terytorialny zasięg działania naczelnika urzędu skarbowego:

  • część miasta na prawach powiatu – Kielce obejmująca ulice: Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, Ściegiennego i ulice na wschód od tej linii.
  • część powiatu kieleckiego obejmująca gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków.

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Kielcach

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Kielcach powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel