Urząd Skarbowy Busko-Zdrój

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Bosko-Zdrój

Adres US w Busku-Zdroju:

12 Stycznia 17, 28-100 Busko-Zdrój

Telefon do Urzędu:

(41) 378-10-69

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us2602@sk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Numery kont w NBP Oddział Okręgowy w Kielcach:
04 1010 1238 0800 9922 2100 0000- podatek dochodowy od osób prawnych
51 1010 1238 0800 9922 2200 0000- podatek od towarów i usług
98 1010 1238 0800 9922 2300 0000- podatek dochodowy od osób fizycznych
92 1010 1238 0800 9922 2700 0000- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
75 1010 1238 0800 9913 9120 0000- sumy depozytowe

Numer konta w NBP Oddział Okręgowy  w Bydgoszczy:
90 1010 0055 0202 6020 0007 0000– zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej(KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 – „MANDATY” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 – „MANDAT-JNG” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona internetowa:

http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-busku-zdroju

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

powiat buski obejmujący gminy: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica.

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Busku-Zdroju

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Busku-Zdroju powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel