Search

Pierwszy Urząd Skarbowy Lublin

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie:

Sądowa 5, 20-001 Lublin

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie:

(81) 464-23-10

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie:

us0610@lb.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie:

http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-lublinie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie obejmuje swoim zasięgiem: część miasta na prawach powiatu: Lublin

Błonie, Bursaki, Centrum, Czwartek – część zachodnia do ulicy Lubartowskiej, Górki, Karłowicza, Konstantynów, Lipniak, Lipińskiego, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łęgi, Moniuszki, Piastów, Poligon, Poręba, Rury Brygidkowskie, Ruta, Skarpa, Sławin, Sławinek, Szerokie, Szopena, Węglin Południowy, Węglin Północny, Węglinek, Wieniawa, powiat świdnicki obejmujący: miasto: Świdnik, gminy: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki.