Urząd Skarbowy Żagań

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Żaganiu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Żaganiu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Żaganiu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Żaganiu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Żaganiu?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Żaganiu – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Żagań

Adres US w Żaganiu:

X-lecia Polski Ludowej 26, 68-100 Żagań

Telefon do Urzędu:

(68) 456-04-02

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us810@lu.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu:

 1. Karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, PCC:
  26 1010 0055 0200 8100 0007 0000- NBP O/O Bydgoszcz
 2. CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  02 1010 1704 0033 7522 2100 0000 – NBP O/O Zielona Góra
 3. VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:
  49 1010 1704 0033 7522 2200 0000 – NBP O/O Zielona Góra
 4. PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  96 1010 1704 0033 7522 2300 0000 – NBP O/O Zielona Góra – wpłaty zaliczek na podatek dochodowy
 5. Pozostałe niepodatkowane należności budżetowe:
  90 1010 1704 0033 7522 2700 0000 – NBP O/O Zielona Góra – wpłaty (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, wpływy z różnych opłat  i różnych dochodów )
 6. Opłaty za wydanie zaświadczeń na konto Urzędu Miasta w Żaganiu:
  66 1090 2558 0000 0006 4000 0100 – BZ WBK S.A. I O/Żagań, opłata skarbowa za m.in. wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, poświadczenia dochodów, potwierdzenia nadania NIP, o uregulowaniu podatków od spadków

Strona internetowa:

http://www.zielonagora.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zaganiu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

 • Gmina Żagań (miejska)

Żagań

 • Gmina Żagań (wiejska)

Dybów, Gorzupia, Gryżyce, Miodnica, Dzietrzychowice, Jelenin, Łozy, Rudawica, Stara Kopernia, Trzebów, Tomaszowo

 • Gmina Szprotawa

Biernatów, Borowina, Cieciszów, Długie, Dziećmiarowice, Dzikowice, Henryków, Leszno Dolne, Leszno Górne, Nowa Kopernia, Wiechlice, Witków, Sieraków, Siecieborzyce, Szprotawa

 • Gmina Małomice

Bobrzany, Chichy, Janowiec, Lubiechów, Małomice, Śliwnik, Żelisław

 • Gmina Iłowa

Borowe, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Klików, Konin Żagański, Kowalice, Szczepanów, Wilkowisko, Żaganiec

 • Gmina Brzeźnica

Chotków, Jabłonów, Karczówka, Marcinów, Przylaski, Stanów, Wichów, Wrzesiny

 • Gmina Niegosławice

Bukowica, Gościeszowice, Krzywczyce, Międzylesie, Mycielin, Nowa Jabłona, Stara Jabłona, Rudziny, Sucha Dolna, Przecław, Zimna Brzeźnica

 • Gmina Wymiarki

Lubieszów, Lubartów, Lutynka, Silno Małe, Witoszyn

 • Gmina Gozdnica

Gozdnica

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Żaganiu

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Żaganiu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel