Urząd Skarbowy Tarnobrzeg

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Tarnobrzeg

Adres US w Tarnobrzegu:

Stanisława Wyspiańskiego 12, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon do Urzędu:

(15) 851-43-00

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us1820@pk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

04101015281440492221000000 – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2, CIT-6, CIT-8)

51101015281440492222000000 – podatek od towarów i usług (VAT),podatek akcyzowy, podatek importowy, podatek od gier (VAT-7)

98101015281440492223000000 – podatek dochodowy od osób fizycznych(PIT-4, PIT-5, PIT-8A, PIT-8R, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38)

92101015281440492227000000 – grzywny i kary, podatki zniesione, pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych

75101015281440491391200000 – konto depozytowe organu egzekucyjnego

NBP O/O Bydgoszcz

69101000550201820000070000 – zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)
Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona internetowa:

http://www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tarnobrzegu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu:

  1. miasto Tarnobrzeg;
  2. miasta i gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba;
  3. gminy: Gorzyce, Grębów.

PIT z Urzędem Skarbowym w Tarnobrzegu

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Tarnobrzegu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Urząd Skarbowy Tarnobrzeg
5 (100%) 1 vote