Urząd Skarbowy Ostrowiec Świętokrzyski

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Ostrowiec Świętokrzyski

Adres US w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Polna 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon do Urzędu:

(41) 266-06-14

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us2608@sk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Numery kont w NBP Oddział Okręgowy  w Kielcach:
37 1010 1238 0811 4222 2100 0000 – podatek dochodowy od osób prawnych
84 1010 1238 0811 4222 2200 0000 – podatek od towarów i usług
34 1010 1238 0811 4222 2300 0000 – podatek dochodowy od osób fizycznych
28 1010 1238 0811 4222 2700 0000 – pozostałe wpłaty/ mandaty, grzywny, przepadek na Skarb Państwa, opłata komornicza, koszty egzekucyjne

Numer konta w NBP Oddział Okręgowy  w Bydgoszczy:
14 1010 0055 0202 6080 0007 0000 – zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej(KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 – „MANDATY” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 – „MANDAT-JNG” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona internetowa:

http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-ostrowcu-swietokrzyskim

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

powiat ostrowiecki obejmujący: miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów

PIT z Urzędem Skarbowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Ostrowcu Świętokrzyskim powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Urząd Skarbowy Ostrowiec Świętokrzyski
5 (100%) 2 votes