Urząd Skarbowy Nowy Targ

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Nowym Targu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Nowym Targu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Nowym Targu – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Nowy Targ

Adres US w Nowym Targu:

Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

Telefon do Urzędu:

Centrala:     18 26 30 400
Sekretariat: 18 26  30 430
Fax:           18 26 62 933

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   w godz. 7.15 – 18.00
Pozostałe dni tygodnia  tj. od wtorku do piątku  w godz. 7.15 – 15.15
Kasa urzędu czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00

Adres e-mail:

us.nowy-targ@mf.gov.pl

Numery kont bankowych:

CIT: 56 1010 1270 0020 9122 2100 0000

VAT: 06 1010 1270 0020 9122 2200 0000

PIT: 53 1010 1270 0020 9122 2300 0000

pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych: 47 1010 1270 0020 9122 2700 0000

Tytuły egzekucyjne: 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 

Bank obsługujący: NBP O/O Kraków

KP PCC SD: 96 1010 0055 0201 2180 0007 0000

Bank obsługujący: NBP O/O Bydgoszcz

Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123).

Informujemy, że rachunki prowadzone w O/O NBP w Krakowie dla Izby Celnej w Krakowie z dniem 1 marca 2017r.  zostały przejęte przez Urząd Skarbowy w Nowym Targu. Zachowane zostały dotychczasowe numery rachunków, natomiast zmianie uległa ich nazwa w systemach informatycznych NBP.

W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  

Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

 • opłata paliwowa
09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
 • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
 • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • kaucje,
 • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • dopłata do gier hazardowych,
 • zaliczki na WIA i WIT.
14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Rodzaj wpłaty Numer konta
 • cło,
 • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
 • decyzje i postanowienia,
 • mandaty,
 • kary pieniężne,
 • kary porządkowe,
 • kary grzywny,
 • koszty postępowania,
 • opłaty za udostępnianie danych,
 • opłaty za udzielenie zezwoleń,
 • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
 • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).
25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
 • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
 • należności za legalizacyjne znaki akcyzy
84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW – światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

Strona internetowa:

http://www.malopolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nowym-targu/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

Powiat: nowotarski

 • Miasta: Nowy Targ,
 • Miasto i gmina: Rabka-Zdrój, Szczawnica
 • Gminy: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko n.Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary.

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Nowym Targu

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel