Urząd Skarbowy Łęczna

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Łęcznej. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Łęcznej? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Łęcznej. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Łęcznej. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Łęcznej?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Łęcznej – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Łęczna

Adres US w Łęcznej:

Aleje Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna

Telefon do Urzędu:

(81) 752-36-26

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us0621@lb.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone są przez NBP O/O Lublin:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 17 1010 1339 0079 3722 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 64 1010 1339 0079 3722 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 14 1010 1339 0079 3722 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych – 08 1010 1339 0079 3722 2700 0000
  • Opłata za wydanie kserokopii dokumentów niepoświadczonych za zgodność z oryginałem – uiszczana jest na rachunek dochodowy Izby Skarbowej w Lublinie
  • Opłata za wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów uiszczana jest na konto Urzędu Miejskiego w Łęcznej: Bank PKO BP o/Łęczna: 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410

Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP – 92 1010 0055 0200 6210 0007 0000

Strona internetowa:

http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-lecznej

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Łęcznej obejmuje swoim zasięgiem: miasto Łęczna; gminy Łęczna, Puchaczów, Cyców, Ludwin, Milejów,

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Łęcznej

Rozliczenie deklaracji PIT w Łęcznej powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel