Urząd Skarbowy Ełk

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Ełku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Ełku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Ełku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Ełku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Ełku?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Ełku – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Ełk

Adres US w Ełku:

Wojska Polskiego 67, 19-300 Ełk

Telefon do Urzędu:

(87) 610-41-00, (87) 610-55-35, (87) 621-65-54, (87) 610-39-92

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us2806@wm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Bank obsługujący – NBP O/O Olsztyn

1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

47 1010 1397 0010 2322 2100 0000

2. Podatek od towarów i usług (VAT)

94 1010 1397 0010 2322 2200 0000

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

44 1010 1397 0010 2322 2300 0000

4. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

38 1010 1397 0010 2322 2700 0000
Na rachunkach CIT, PIT, VAT, in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

5. KP, PCC, SD – Bank obsługujący NBP O/O Bydgoszcz

28 1010 0055 0202 8060 0007 0000

Od dnia 01.01.2016 r. obsługę kasową Urzędu Skarbowego w Ełku prowadzi Monetia Sp. z o.o.

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta w Ełku, na który należy dokonywać wpłat opłaty skarbowej:

PKO BP S.A. Oddział w Ełku
74 1020 4724 0000 3702 0051 2699

Strona internetowa:

http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-elku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

  • Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku jako organu administracji rządowej niezespolonej obejmuje:
    1.     Miasto Ełk.
    2.     Gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy.

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Ełku

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Ełku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel