Pierwszy Urząd Skarbowy Koszalin

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Pierwszy Urząd Skarbowy Koszalin

Adres Pierwszego US w Koszalinie:

Przemysłowa 3, 75-001 Koszalin

Telefon:

(94) 345-95-00

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us3210@zp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

67 1010 1599 0190 9922 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT):

17 1010 1599 0190 9922 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

64 1010 1599 0190 9922 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

58 1010 1599 0190 9922 2700 0000

Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa); podatek od czynności cywilnoprawnych; podatek od spadków i darowizn (KP PCC SD):

84 1010 0055 0203 2100 0007 0000

Rachunek egzekucyjny sum depozytowych:

07 1010 1599 0190 9913 9120 1000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDATY):

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDAT-JNG):

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Strona internetowa:

http://www.szczecin.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-koszalinie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

miasto na prawach powiatu – Koszalin

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Koszalinie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Koszalinie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel