Od 1 stycznia 2018 r. JPK_VAT prostszy dla przedsiębiorców

Już od 1 stycznia 2018 r. JPK_VAT prostszy dla przedsiębiorców! Czym jest JPK_VAT? Jakie są konsekwencje niezłożenia JPK_VAT? Jak złożyć JPK_VAT? Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT!

JPK_VAT

Czym jest JPK_VAT?

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Elektroniczny rejestr sprzedaży i zakupów VAT , który przesyłamy w wersji elektronicznej jako JPK_VAT, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:

od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

Jakie są konsekwencje niezłożenia JPK_VAT?

Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Ile wynosi grzywna?

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2017 r. jest to:

od 200 zł do 4000 zł (kara nałożona mandatem),
od 200 zł do 20 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
od 200 zł do 40 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).
Wysokość grzywny lub mandatu karnego ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

W przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2017 r. wynosi od 66,66 zł do 26 664 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to:

od 666,60 do 5 332 800 zł kara wymierzona nakazem sądu,
od 666,60 zł do 19 199 995,20 zł kara wymierzona wyrokiem sądu.

Jak złożyć JPK_VAT?

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Więcej informacji o tym jak poprawnie złożyć JPK_VAT znajdziesz pod tym adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow

Kiedy nie musisz składać JPK_VAT?

JPK_VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o:

  • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1).
  • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9).
  • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel