Search

Urząd Skarbowy Olkusz

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Olkuszu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Olkuszu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Olkuszu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Olkuszu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Olkuszu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Olkuszu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Olkusz

Adres Urzędu Skarbowego w Olkuszu:

Budowlanych 2, 32-300 Olkusz

Telefon do Urzędu Skarbowego w Olkuszu:

(32) 645-02-20

Urząd Skarbowy Olkusz – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Olkuszu:

us1219@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Olkuszu:

93 1010 1270 0029 9022 2100 0000 – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
43 1010 1270 0029 9022 2200 0000 – podatek od towarów i usług (VAT)
90 1010 1270 0029 9022 2300 0000 – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPE, PPL)
84 1010 1270 0029 9022 2700 0000 – pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,
51 1010 0055 0201 2190 0007 0000 – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (KP, PCC, SD)

Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu, na które należy wpłacać podatki, są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123).

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Olkuszu:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-olkuszu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

– miasto Bukowno
– gminy: Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom