Search

Urząd Skarbowy Olesno

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Oleśnie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Oleśnie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Oleśnie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Oleśnie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Oleśnie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Oleśnie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Olesno

Adres Urzędu Skarbowego w Oleśnie:

Pieloka, 46-300 Olesno

Telefon do Urzędu Skarbowego w Oleśnie:

(34) 350-44-82

Urząd Skarbowy Olesno – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Oleśnie:

us1608@op.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Oleśnie:

42 1010 1401 0007 0722 2100 0000 – Podatek dochodowy od osób prawnych

89 1010 1401 0007 0722 2200 0000 – Podatek od towarów i usług

39 1010 1401 0007 0722 2300 0000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

33 1010 1401 0007 0722 2700 0000 – Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

06 1010 0055 0201 6080 0007 0000 – Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Oleśnie:

http://www.opole.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-olesnie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat oleski obejmujący gminy:
Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki, Zębowice