Opolski Urząd Skarbowy w Opolu

Kontakt do Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Opolski Urząd Skarbowy w Opolu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Opolski Urząd Skarbowy w Opolu. Zobacz adres e-mail do Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu. Szukasz numerów kont bankowych Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Opolski Urząd Skarbowy w Opolu – Najważniejsze informacje

Opolski Urząd Skarbowy w Opolu

Adres Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu:

ul. Tadeusza Rejtana 3A
45-331 Opole

Telefon do Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu:

tel. 77 442 06 53
fax 77 442 05 20

Opolski Urząd Skarbowy – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu:

us1671@op.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Brzegu:

13 1010 1401 0061 1622 2100 0000 – Podatek dochodowy od osób prawnych

60 1010 1401 0061 1622 2200 0000 – Podatek od towarów i usług

10 1010 1401 0061 1622 2300 0000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

04 1010 1401 0061 1622 2700 0000 – Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

81 1010 0055 0201 6710 0007 0000 – Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Brzegu:

http://www.opolskie.kas.gov.pl/opolski-urzad-skarbowy-w-opolu/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego: województwo opolskie i dotyczy:
1. podatkowych grup kapitałowych,
2. banków,
3. zakładów ubezpieczeń,
4. jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
5. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
6. oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych,
7. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które:

  • w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego, albo
  • jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi a granicą lub ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo
  • są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w zrozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo w walnym zgromadzeniu, albo
  • jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w zrozumieniu innych ustaw lub jego kontroli, albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

 

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel