Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto

Kontakt do Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto

Adres Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto:

Grodzka 65, 30-001 Kraków

Telefon do Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto:

(12) 293-81-00

Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto:

us1212@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto:

Podatek dochodowy od osób prawnych

69 1010 1270 0004 5922 2100 0000

Podatek od towarów i usług

Podatek od gier

19 1010 1270 0004 5922 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

66 1010 1270 0004 5922 2300 0000

 

Nowy nr rachunku bankowego (Karta Podatkowa, PCC, SD)

 

 75 1010 0055 0201 2120 0007 0000 

           (NBP O/O Bydgoszcz)

Inne dochody (mandaty karne, opłaty za udzielenie informacji komornikom) 60 1010 1270 0004 5922 2700 0000
Egzekucja

43 1010 1270 0004 5913 9120 0000

Konto depozytowe o którym mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dla dokonywania wpłat kaucji gwarancyjnej w związku z dokonywaniem dostaw towarów o których mowa w zał. 13 do w/w ustawy – kaucje gwarancyjne

09 1010 1270 0004 5913 9120 1000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-krakow-stare-miasto/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto obsługuje obszar miasta na prawach powiatu – Kraków pod nazwami: Dębniki, Stare Miasto.

PIT z Urzędem Skarbowym w Kraków – Stare Miasto

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym Kraków – Stare Miasto powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”