Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik

Kontakt do Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik

Adres US Kraków – Prądnik:

ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków

Telefon do Urzędu:

tel. centrala: 12-665-61-00
tel. sekretariat: 12-665-67-27
fax: 12-665-67-51

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us.krakow.pradnik@mf.gov.pl

Numery kont bankowych:

92 1010 1270 0046 7522 2100 0000                  – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
42 1010 1270 0046 7522 2200 0000                  – podatek od towarów towarów usług (VAT)
89 1010 1270 0046 7522 2300 0000                  – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
77 1010 1270 0046 7522 3100 0000                 – dochody budżetowe (mandaty, koszty egzekucyjne)
30 1010 1270 0046 7522 3000 0000                 – wydatki budżetowe jednostki budżetowej (Urzędu)
NBP O/O Bydgoszcz
23 1010 0055 0201 2110 0007 0000                –  podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.

Strona internetowa:

http://www.malopolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-krakow-pradnik/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

Zakres terytorialnego zasięgu działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik obejmuje części miasta na prawach powiatu – Kraków pod nazwami: Prądnik Biały, Prądnik Czerwony.
Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik wyznacza granica przebiegająca:
– z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto: linią kolejową od skrzyżowania z ul. Langiewicza do skrzyżowania z ul. Rakowicką,
– z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście: od skrzyżowania ul. Dobrego Pasterza z al. Gen. Bora-Komorowskiego, ul. Akacjową do ul. M. Dzielskiego przez tereny zielone, do ogródków działkowych, przez ogródki działkowe do skrzyżowania z al. Jana Pawła II, Parkiem Lotników Polskich, ul. Czyżyńską, ul. Szenwalda do ul. Mogilskiej, ul. Mogilską do skrzyżowania z obwodnicą towarową, obwodnicą towarową do skrzyżowania z Rakowicką,
– z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta: od skrzyżowania linii kolejowej Kraków–Warszawa z granicą administracyjną miasta w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia z ul. Powstańców, ulicami: Reduta, F. Bohomolca, Dobrego Pasterza do al. Gen. Bora-Komorowskiego. Akacjową.
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik, z wyjątkiem ul. Mogilskiej, którą obsługuje w całości Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście.

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Kraków – Prądnik

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym Kraków – Prądnik powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel