Search

Urząd Skarbowy Kościerzyna

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Kościerzynie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Kościerzynie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Kościerzynie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Kościerzynie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kościerzynie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Kościerzynie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kościerzyna

Adres Urzędu Skarbowego w Kościerzynie:

Stanisława Staszica 6, 83-400 Kościerzyna

Telefon do Urzędu Skarbowego w Kościerzynie:

(58) 680-89-30

Urząd Skarbowy Kościerzyna – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Kościerzynie:

us2211@pm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kościerzynie:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)  
NBP O/O Gdańsk 29 1010 1140 0144 3022 2100 0000

Podatek dochodowy od towarów i usług (VAT)
NBP O/O Gdańsk 76 1010 1140 0144 3022 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Gdańsk 26 1010 1140 0144 3022 2300 0000

Inne dochody
NBP O/O Gdańsk 20 1010 1140 0144 3022 2700 0000

KP PCC SD 
NBP O/O Bydgoszcz 31 1010 0055 0202 2110 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Kościerzynie:

http://www.gdansk.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-koscierzynie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat kościerski obejmujący: miasto Kościerzyna gminy: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa