Urząd Skarbowy Kwidzyn

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Kwidzynie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Kwidzynie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kwidzynie?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Kwidzynie – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Kwidzyn

Adres US w Kwidzynie:

3 Maja 6, 82-500 Kwidzyn

Telefon do Urzędu:

(55) 64 13 700

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us2212@pm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Gdańsk 10 1010 1140 0023 1022 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT)
NBP O/O Gdańsk 57 1010 1140 0023 1022 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Gdańsk 07 1010 1140 0023 1022 2300 0000

Inne dochody
NBP O/O Gdańsk 98 1010 1140 0023 1022 2700 0000

KP PCC SD

NBP O/O Bydgoszcz 83 1010 0055 0202 2120 0007 0000

Rachunek organu egzekucyjnego:
(dotyczy zaległości objętych tytułami egzekucyjnymi)
NBP O/O Gdańsk 81 1010 1140 0023 1013 9120 0000

Dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej (rachunek do uiszczania grzywien, mandatów nałożonych w oparciu o przypisy Ustawy Kodeks Karny Skarbowy, Kar pieniężnych i kar porządkowych, Przepadku świadczeń na rzecz Skarbu Państwa, Kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej, Opłat za udostępnianie informacji komornikom sądowym, Opłat za wypisy z Rejestru Zastawów Skarbowych)
NBP O/O Gdańsk 98 1010 1140 0023 1022 27000 000

Opłata skarbowa:
Urząd Miejski w Kwidzynie PBS Kwidzyn 66830000090008210720000020

Strona internetowa:

http://www.gdansk.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-kwidzynie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

powiat kwidzyński obejmujący: miasto Kwidzyn gminy: Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Kwidzynie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Kwidzynie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel