Search

Urząd Skarbowy Zduńska Wola

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Zduńska Wola

Adres Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli:

Zielona 15, 98-200 Zduńska Wola

Telefon do Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli:

(43) 824-19-00

Urząd Skarbowy Zduńska Wola – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli:

us1025@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
75101013710041122221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
25101013710041122222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
72101013710041122223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
66101013710041122227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
49101013710041121391200000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
49101013710041121391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
66101013710041122227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Zduńska Wola (zaświadczenia, pełnomocnictwa)BS O/Poddębice
95926300000544002120050001

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD  51101000550201025000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zdunskiej-woli

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasto: Zduńska Wola
Gminy: Zduńska Wola, Zapolice, Szadek