Urząd Skarbowy Turek

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Turku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Turku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Turku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Turku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Turku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Turku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Turek

Adres Urzędu Skarbowego w Turku:

Konińska 1, 62-700 Turek

Telefon do Urzędu Skarbowego w Turku:

(63) 280-44-44

Urząd Skarbowy Turek – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Turku:

us3032@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Turku:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  93 1010 1469 0000 4222 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  43 1010 1469 0000 4222 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  90 1010 1469 0000 4222 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  43 1010 0055 0203 0320 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  84 1010 1469 0000 4222 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkty kasowe obsługujące bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Turku:

 • Urząd Pocztowy Turek 1, ul. Kaliska 32;
 • Filia Urzędu Pocztowego Turek 1, ul. Legionów Polskich 1

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Turku:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-turku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat turecki obejmujący gminy:
miasto Turek, Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek, Władysławów

PIT z Urzędem Skarbowym w Turku

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Turku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”