Search

Urząd Skarbowy Starachowice

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Starachowicach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Starachowicach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Starachowicach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Starachowicach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Starachowicach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Starachowicach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Starachowice

Adres Urzędu Skarbowego w Starachowicach:

Składowa 33, 27-200 Starachowice

Telefon do Urzędu Skarbowego w Starachowicach:

(41) 276-21-00

Urząd Skarbowy Starachowice – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Starachowicach:

us2612@sk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Starachowicach:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Starachowicach:

http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-starachowicach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat starachowicki obejmujący:

  • miasto: Starachowice
  • gminy: Brody, Mirzec, Pawłów, Wąchock.