Search

Urząd Skarbowy Słupca

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Słupcy. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Słupcy? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Słupcy. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Słupcy. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Słupcy?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Słupcy – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Słupca

Adres Urzędu Skarbowego w Słupcy:

Wspólna 1, 62-400 Słupca

Telefon do Urzędu Skarbowego w Słupcy:

(63) 274-39-60

Urząd Skarbowy Słupca – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Słupcy:

us3028@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Słupcy:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  28 1010 1469 0003 4522 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  75 1010 1469 0003 4522 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  25 1010 1469 0003 4522 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  29 1010 0055 0203 0280 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  19 1010 1469 0003 4522 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkt kasowy obsługujący bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Słupcy:
Urząd Pocztowy Słupca 1, ul. Warszawska 16

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Słupcy:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-slupcy

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat słupecki obejmujący:
miasto Słupca
gminy: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowo, Zagórów