Urząd Skarbowy Rypin

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Rypinie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Rypinie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Rypinie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Rypinie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Rypinie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Rypinie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Rypin

Adres Urzędu Skarbowego w Rypinie:

Dojazdowa 10, 87-500 Rypin

Telefon do Urzędu Skarbowego w Rypinie:

(54) 280-45-10

Urząd Skarbowy w Rypinie – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Rypinie:

us0414@kp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Rypinie:

  • 94 1010 1078 0046 4622 2100 0000 podatek dochodowy od osób prawnych,
  • 44 1010 1078 0046 4622 2200 0000 podatek od towarów i usług (VAT),
  • 91 1010 1078 0046 4622 2300 0000 podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • 85 1010 1078 0046 4622 2700 0000 pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  • 95 1010 0055 0200 4140 0007 0000 zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Rypinie:

http://www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-rypinie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat rypiński obejmujący:
miasto Rypin
gminy: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk

PIT z Urzędem Skarbowym w Rypinie

Rozliczenie deklaracji PIT w Rypinie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”