Search

Urząd Skarbowy Rawicz

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Rawiczu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Rawiczu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Rawiczu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Rawiczu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Rawiczu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Rawiczu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Rawicz

Adres Urzędu Skarbowego w Rawiczu:

Stanisława Staszica 4, 63-900 Rawicz

Telefon do Urzędu Skarbowego w Rawiczu:

(65) 546-61-00

Urząd Skarbowy Rawicz – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Rawiczu:

us3027@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Rawiczu:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  39 1010 1469 0022 7722 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  86 1010 1469 0022 7722 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  36 1010 1469 0022 7722 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  74 1010 0055 0203 0270 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  30 1010 1469 0022 7722 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkt kasowy obsługujący bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Rawiczu:
Urząd Pocztowy Rawicz, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 9
Filia Urzędu Pocztowego Rawicz, ul. Westerplatte 1/4

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Rawiczu:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-rawiczu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat rawicki obejmujący gminy:
Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Rawicz