Search

Urząd Skarbowy Przeworsk

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Przeworsku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Przeworsku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Przeworsku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Przeworsku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Przeworsku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Przeworsku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Przeworsk

Adres Urzędu Skarbowego w Przeworsku:

1000-lecia 1, 37-200 Przeworsk

Telefon do Urzędu Skarbowego w Przeworsku:

(16) 648-90-27

Urząd Skarbowy Przeworsk – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Przeworsku:

us1814@pk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Przeworsku:

NBP O/O Rzeszów

32101015280057862221000000 – podatekdochodowy od osób prawnych (CIT)
79101015280057862222000000 – podatekod towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek
29101015280057862223000000 – podatekdochodowy od osób fizycznych (PIT)
23101015280057862227000000 – pozostałedochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

NBP O/O Bydgoszcz
48101000550201814000070000 – zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Przeworsku:

http://www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-przeworsku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

  1. miasta i gminy: Przeworsk, Kańczuga, Sieniawa;
  2. gminy: Tryńcza Zarzecze, Gać, Jawornik Polski, Adamówka.