Urząd Skarbowy Poznań – Winogrady

Kontakt do Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrady. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy Poznań – Winogrady? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy Poznań – Winogrady. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrady. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrady?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Poznań – Winogrady – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Poznań – Winogrady

Adres Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrady:

Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań

Telefon do Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrady:

(61) 827-01-00

Urząd Skarbowy Poznań – Winogrady – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Poznań – Winogrady:

us3025@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrady:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  09 1010 1469 0039 3922 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  56 1010 1469 0039 3922 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  06 1010 1469 0039 3922 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  67 1010 0055 0203 0250 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  97 1010 1469 0039 3922 2700 0000 NBP O/O Poznań
 • Rachunek depozytowy Egzekucji Administracyjnej:
  80 1010 1469 0039 3913 9120 0000 NBP O/O Poznań

Punkty kasowe obsługujące bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady:
Urząd Pocztowy Poznań 53, os. Bolesława Chrobrego 101/15,
Filia Urzędu Pocztowego Poznań 53, ul. Zygmunta Wojciechowskiego 3/5

Strona internetowa Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrady:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-poznan-winogrady

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Część miasta na prawach powiatu – Poznań pod nazwami: Winogrady, Piątkowo, Umultowo, Morasko, Naramowice zawarte między rzeką Wartą, al. Armii Poznań, ul. Księcia Mieszka I, wschodnią stroną ul. Piatkowskiej i ul. Obornickiej do wiaduktu kolejowego, granicą miasta Poznania do rzeki Warty, wschodnią stroną ul. Obornickiej do wiaduktu kolejowego, granicą miasta Poznania do rzeki Warty
oraz część powiatu poznańskiego obejmującego gminę Suchy Las

PIT z Urzędem Skarbowym w Poznań – Winogrady

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym Poznań – Winogrady powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”